Frequently Asked Questions

0187 Hata Kodu Nedir ?
Last Updated 5 years ago

0817 Hata Kodu , bayi fatura ödeme ortalaması sistemde belirlenen ortalamanın altında kaldığı için sorgusu kesilir ve bu hata kodu çıkar.

0187 hata sorgu ekranında şu şekilde görünür;
0187-(44.65) : Lütfen Sistem Yöneticiniz ile İrtibata Geçiniz
44.65 === > Bayinin sorgu / ödeme oranıdır.

Bayinin bu oranı en az 7 günlük fatura sorgu / ödeme işlem sonuçlarına göre hesaplanır.

Bunu düzeltmek için 3 şekilde ayar yapılabilir.
1. Ayarlar (55 Standart girilmiş değerdir. Daha önce değiştirilmişse farklı olabilir) (Tavsiye Edilmez)
Ayarlar -> Sistem Ayarları penceresinde Sorgu Limit(Fatura % / Paket) satırında yazan 55 daha düşük oranlara getirilebilir. 55 oranı 100 fatura sorgusu karşılığında 55 fatura ödemesi alt limiti demektir.

Not : Bu değer sistem standart değeridir ve değiştirildiğinde tüm bayiler için geçerli olacaktır. Kullanılması tavsiye edilmez.

2. Bayi özel oran (Tavsiye Edilmez)
Bayi İşlemleri -> Bayi Listesi sayfasında firma adına tıkladıktan sonra açılan bayi düzenleme ekranında Fatura Ortalama Limit değeri sistem standartına girilen değerden düşük bir değer girilerek yapılabilir.


3. Bayi Sorgu / Ödeme Oran Listesi Temizleme (Tavsiye Edilir)
Bayi İşlemleri -> Bayi Listesi sayfasında Ort başlığı altındaki % değerinin üzerine tıklanarak bayini hangi gün ne kadar sorgu yaptığı ve karşılığında ne kadar fatura ödediği görülebilir ve bu değerlerden ortalamayı düşüren günler ve / veya tamamı silinebilir.

Bu işlemlerden herhangi biri yapıldığında bayinin sorgu ekranı tekrar aktif edilir.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!